για την καλύτερη και πληρέστερη εξυπηρέτηση σας μέσω του upward.gr και κυρίως στην περιοχή πελατών μας στο https://clients.upward.gr, επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, βάσει του Ν. 2472/1997 και των σχετικών τροποποιήσεων του.