κατοχύρωση, μεταφορά & ανανέωση εύκολα και γρήγορα

αναζητήστε τo domain name πoυ επιθυμείτε

αναζήτηση
domain name

domain name
τι είναι;

το όνομα διαδικτύου είναι ένας περιορισμένος τομέας των διεθνών πόρων ονοματοδοσίας διαδικτύου ο οποίος εκχωρείται για αποκλειστική χρήση σε ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο. το όνομα διαδικτύου δεν ανήκει στο πρόσωπο που του έχει εκχωρηθεί, αλλά έχει μόνο δυνατότητα αποκλειστικής χρήσης του για όσο διάστημα έχει πληρώσει την κατοχύρωση. η κατοχύρωση domain name είναι εξαιρετικά εύκολη, χωρίς να απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις.

το 2014, η ICANN αύξησε σημαντικά τον αριθμό των διαθέσιμων καταλήξεων, δίνοντας νέα ονόματα για κατοχύρωση και νέες ευκαιρίες σε ιδιώτες αλλά και επιχειρήσεις. τα νέα TLDs μπορείτε να τα δείτε εδώ. 

η σωστή επιλογή ενός domain name

ιδανικά το domain name που θα επιλέξετε για κατοχύρωση, θα μπορούσε να είναι το ίδιο με το όνομα ή την επωνυμία της εταιρείας σας ή του προϊόντος που θέλετε να προωθήσετε. εάν αυτό δεν είναι διαθέσιμο φροντίστε να επιλέξτε ένα domain name όσο το δυνατόν σύντομο, ευκολομνημόνευτο που να έχει σχέση με τη φύση - περιεχόμενο της ιστοσελίδας. προτείνεται η κατοχύρωση κάθε σχετικής παραλλαγής του κύριου domain name σας (π.χ: mydomain.gr, my-domain.gr). αποφύγετε domain names που ενδέχεται να συγχέονται ή να είναι πολύ κοντά σε ήδη υπάρχοντα τα οποία μπορεί από λάθος να παραπλανήσουν τους πελάτες σας οδηγώντας τους σε άλλες ιστοσελίδες.

κατά την κατοχύρωση domain name καλό θα ήταν να επιλέγετε ένα που θα περιέχει μία λέξη κλειδί (τη βασική). με τον τρόπο αυτό χαρακτηρίζει την ιστοσελίδα σας και πιθανότατα ενδυναμώνει την παρουσία στις μηχανές αναζήτησης καθώς αποτελεί ερώτημα αναζήτησης.
μην περιορίζεστε απαραίτητα στην κατοχύρωση ενός domain name. μπορείτε να κατοχυρώσετε περισσότερα από ένα, κατευθύνοντας τους πελάτες σας στη βασική σας ιστοσελίδα. συνδυάστε το νέο σας domain name με ένα από τα πακέτα φιλοξενίας ιστοσελίδων.

τα domain names δευτέρου επιπέδου βοηθούν στην καλύτερη κατανόηση της δραστηριότητας της σελίδας σας. καλό είναι πριν την κατοχύρωση να λαμβάνονται υπ' όψιν τα παρακάτω:

com.gr - εμπορικές εταιρίες
edu.gr - εκπαιδευτικοί οργανισμοί
net.gr - πάροχοι υπηρεσιών δικτύου
gov.gr - αποκλειστικά για κρατικούς οργανισμούς
org.gr - μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί