αξιόπιστη υποστήριξη ιστοσελίδων joomla, e-shop

υποστήριξη ιστοσελίδων joomla από έμπειρη ομάδα τεχνικών.
με συνέπεια - υπευθυνότητα, προσφέρουμε πλήρη υποστήριξη. άμεση επίλυση προβλημάτων, προσθήκη νέων δυνατοτήτων, βελτιστοποίηση περιεχομένου - φωτογραφιών, αύξηση ταχύτητας & ασφάλειας.

έχουμε δημιουργήσει υπηρεσίες για την υποστήριξη ιστοσελίδων joomla, που καλύπτουν όλες τις αυξημένες ανάγκες μιας σύγχρονης δυναμικής ιστοσελίδας - e-shop.

pricelist

migration & μεταφορά δεδομένων

 • έχετε ιστοσελίδα που χρησιμοποιεί παρωχημένη έκδοση του Joomla CMS; η ομάδα μας θα μεταφέρει με ασφάλεια & zero downtime στο σύνολο τους περιεχόμενο και λειτουργίες στην τελευταία διαθέσιμη έκδοση.
450/ εργασία

αναβάθμιση εκδόσεων

 • η ιστοσελίδα joomla ή οι επεκτάσεις της βρίσκονται σε παλιές εκδόσεις; αφήστε την υποστήριξη σε εμάς. προσφέρουμε αναβάθμιση στις τελευταίες διαθέσιμες συμβατές εκδόσεις του Joomla CMS και υποστήριξη ιστοσελίδων.
100/ εργασία

εισαγωγή & συντήρηση περιεχομένου

 • επειδή μία ιστοσελίδα πρέπει να είναι πάντα ενημερωμένη, αναλαμβάνουμε να ενημερώνουμε & να συντηρούμε το περιεχόμενο της ώστε να ικανοποιεί πάντα τις αυξημένες απαιτήσεις της επιχείρησης. συνεχής υποστήριξη & ανανέωση.
100/ εργασία

προσθήκη γλωσσών

 • μετατρέπουμε το site σας σε πολυγλωσσικό. προσθέτουμε, παραμετροποιούμε τη δυνατότητα εναλλαγής γλωσσών. κάντε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας σας διαθέσιμο σε όλο τον κόσμο με 2 ή περισσότερες γλώσσες.
150/ εργασία

παραμετροποίηση & προσθήκη επεκτάσεων

 • χρειάζεστε προσθήκη νέων δυνατοτήτων, χωρίς να απαιτείται η πλήρης αλλαγή του site - e-shop σας; η ομάδα μας θα προτείνει, θα εγκαταστήσει και θα παραμετροποιήσει τις επεκτάσεις που χρειάζεστε.
100/ εργασία

αλλαγές CSS

 • υπάρχουν σημεία στο σχεδιασμό του site - e-shop σας που θεωρείτε ότι δεν ανταποκρίνονται στη γενική εικόνα ή δεν εμφανίζονται σωστά. θέλετε να αλλάξετε τους χρωματικούς συνδυασμούς; είμαστε εδώ για να πραγματοποιήσουμε τις αλλαγές που θέλετε.
120/ εργασία

έλεγχος ασφαλείας

 • πραγματοποιούμε όλους τους απαιτούμενους ελέγχους. ενημερώνουμε για πιθανά κενά ασφαλείας που έχει η ιστοσελίδα. προτείνουμε τις απαραίτητες αλλαγές ώστε να μην αντιμετωπίσετε λειτουργικά προβλήματα.
150/ εργασία

έλεγχος & καθαρισμός malware

 • ελέγχουμε την ιστοσελίδα - e-shop για ύπαρξη κάθε τύπου ανεπιθύμητου κώδικα. πραγματοποιούμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αφαίρεση του, την επαναφορά της σωστής και ασφαλούς λειτουργίας.
250/ εργασία

επίλυση προβλημάτων κώδικα

 • αναλύουμε, ελέγχουμε τον κώδικα της ιστοσελίδας σας, εντοπίζουμε πιθανά λάθη και προβλήματα που προκαλούν δυσλειτουργίες, καθυστερήσεις ή εμποδίζουν τις μηχανές αναζήτησης να σκανάρουν μέρος του site, e-shop σας.
120/ εργασία

βελτίωση ταχύτητας

 • η ταχύτητα φόρτωσης μίας ιστοσελίδας joomla - e-shop, βελτιώνει την εμπειρία χρήστη και αυξάνει το conversion rate. πραγματοποιούμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και προτείνουμε αλλαγές, που θα βελτιώσουν την ταχύτητα της ιστοσελίδας - e-shop.
250/ εργασία

βελτιστοποίηση εικόνων

 • εφαρμόζουμε όλες τις απαραίτητες τεχνικές και κανόνες ώστε οι εικόνες να φορτώνουν γρηγορότερα και το περιεχόμενο τους να γίνεται κατανοητό από τις μηχανές αναζήτησης.
250/ εργασία

*

 • στις τιμές δεν περιλαμβάνεται τυχόν κόστος για αγορά επεκτάσεων, προτύπων & εφαρμογών, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο.
 • στην τιμή ενεργοποίησης του πολυγλωσσικού συστήματος δεν περιλαμβάνεται η μετάφραση κειμένων.
 • σε κάθε πακέτο η μέγιστη απασχόληση τεχνικού για υποστήριξη είναι 3 ώρες.