αύξηση πωλήσεων e-shop, μείωση κόστους διαφήμισης

SEO τι είναι η προώθηση ιστοσελίδων;

με τον όρο SEO (Search Engine Optimization) ορίζεται το σύνολο των πρακτικών που εφαρμόζονται σε μία ιστοσελίδα ή e-shop για τη βελτιστοποίηση της παρουσίας στα οργανικά αποτελέσματα μηχανών αναζήτησης. η στρατηγική που θα ακολουθηθεί στην προώθηση ιστοσελίδων ή e-shop πρέπει να έχει ως μοναδικό στόχο την εμφάνιση στις πρώτες 10 θέσεις αποτελεσμάτων των μηχανών αναζήτησης, στις λέξεις κλειδιά με τις οποίες σχετίζεται η επιχείρηση - προϊόν.

το σύνολο των πρακτικών για τη βελτιστοποίηση & προώθηση ιστοσελίδων - e-shop αποτελούνται από 3 βασικές ενέργειες:

1

on-site SEO

#onsiteseo
αποτελείται από όλες τις ενέργειες που πρέπει να εφαρμοστούν εντός της ιστοσελίδας ή του e-shop από το διαχειριστή-κάτοχο. η σωστή δομή, το πρωτότυπο, μοναδικό, καλά δομημένο περιεχόμενο, η ταχύτητα πλοήγησης και η εμπειρία χρήστη είναι σημαντικοί παράγοντες SEO για την προώθηση της ιστοσελίδας. οι ιστοσελίδες που παραδίδουμε διαθέτουν όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά για τέλειο on-site SEO.

2

off-site SEO

#offsiteseo
το δυσκολότερο κομμάτι στην προώθηση ιστοσελίδων - e-shop. οι ενέργειες του off-site SEO πραγματοποιούνται εκτός της ιστοσελίδας και αποτελούνται από το σωστό χτίσιμο ποιοτικών συνδέσμων (backlinks) προς την ιστοσελίδα, την αύξηση της επισκεψιμότητας, τη διασύνδεση με τα social media και φυσικά με τη συνεχή παρακολούθηση του ανταγωνισμού.

καμπάνιες google ads & display μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά τα αποτελέσματα.

3

ανάλυση & προσαρμογή

#analytics
στην αποτελεσματική προώθηση ιστοσελίδων & e-shop, πολύ σημαντικός παράγοντας είναι η συνεχής παρακολούθηση των αποτελεσμάτων, η ανάλυση των ενεργειών και η προσαρμογή τους.

οφέλη από μια επιτυχημένη προώθηση ιστοσελίδων

αύξηση επισκεψιμότητας από οργανικά αποτελέσματα για την οποία δεν χρειάζεται να ξοδέψετε χρήματα.
σε συνδυασμό με google AdWords καμπάνιες μπορεί να αυξήσει σημαντικά τα κέρδη μειώνοντας ταυτόχρονα τα έξοδα διαφήμισης.
αύξηση της αναγνωρισιμότητας της επιχείρησης σας και των προϊόντων.
αναφορές & μετρήσιμα αποτελέσματα για την προσαρμογή, βελτιστοποίηση των ενεργειών marketing.